Наставничество по енергийна ефективност за нововъзникващите предприятия

За всички, участващи в нововъзникващите предприятия.

Възможностите за наставничество ще бъдат интегрирани в редовните програми за стартиране и инкубация. Енергийните експерти на START2ACT и обучителите ще отговарят за програмите за наставничество и ще помагат за включване на енергийната ефективност в корпоративната структура и оперативните бизнес планове. Обучението на базата на три модула ще спомогне за адаптирането към вашите специфичните нужди:

  • ВИЖТЕ - Защо е важно за за мене? Запознаване с налични средства и възможни ползи.
  • ПРОВЕРЕТЕ - В кои области е моят потенциал? Анализ на актуалното състояние и потенциалните енергийни спестявания.
  • ДЕЙСТВАЙТЕ - Как да постигна това? Взаимстване на решения и реализация.

За да се получи максимален ефект за стартиращото предприятие, експертите на START2ACT ще съпроводят сесиите за наставничество с цялостен мониторинг - обратна връзка - система и ще подкрепят участващите фирми с интерактивна онлайн платформа.

 

Интересувате ли се от наставничество за стартиращата фирма?

Абонирайте се за дейностите тук.

start2act@sofena.com
Съвет на деня
Обмислете инсталирането на вентилатор на тавана вместо климатик.

Беше ли полезен?