Електронно обучение


Работите ли в офис?

Управител на МСП или на стартъп сте??

Искате ли да намалите енергийното си потребление и сметките си за енергия?

Започнете безплатния курс за електронно обучение сега!

Изберете модулите от списъка по-долу и кликнете върху избрания от вас раздел. В края на всеки модул ще намерите тест за самооценка – проверете знанията си и ще имате шанс да получите сертификат за електронно обучение START2ACT.

Please note that we can issue cetificates only for registered users.
If you don't have an account yet you can register here.

Този модул ще представи основни похвати за пестене на енергия от осветление. ОВК и офис оборудване.

В първи раздел ще научите как да се възползвате от предимствата на естествената светлина.

Във втори раздел ще се наблегне на мерки, необходими за подобряване на ОВК системата и използването й по ефективен начин, така че да се осигури комфорт на всички случители.

В третия и последен раздел от модула ще се разгледа дела на енергийно потребление, генериран от офис техниката и други уреди и начините за намаляването му.

В този модул може да научите как да бъдете енергийно ефективни не само на работното място, но и у дома.

START2ACT ще ви покаже как ефективно да се защитите и изолирате дома си от ниските температури, без да използвате голямо количество енергия за отопление. В допълнение, ще се научите как да постигнете енергийни спестявания от използването на електрическите си уреди.

Прилагайте енергийно-ефективни мерки у дома и ще сте свидетели на значително намаляване на сметките си за енергия, като така покажете и своята загриженост за околната среда! Препоръчваме ви, първо да разгледате и предишния модул (Енергийна ефективност на работното място), за да имате възможност да приложите наученото за работното място и у дома.

Третият модул от Е-обучение ще се фокусира върху теми, които са най-подходящи за ръководители на компании.

Първият раздел ще ви предложи полезни съвети за ангажиране на служителите в дейности по енергийна ефективност, с цел успешно и устойчиво развитие на култура на "зелен" офис.

Като проблем на ефективното планиране, вторият раздел ще се фокусира върху измерването и мониторинга на енергийното потребление. Чрез използване на метода, всеки ръководител ще е в състояние да планира успешно и да поставя реални цели за намаляване на бъдещото потребление на енергия.

Третият раздел от модула ще ви помогне да откриете различни аспекти при доставките и намирането на инвестиции за енергийна ефективност.