Цели и целеви групи

Финансиран от Програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 мисията на проект START2ACT е да подкрепя млади МСП и стартиращи предприятия да пестят енергия и намалят разходите си на работното място. За да изпълним тази мисия, предлагаме безвъзмездно наставничество и обучителни дейности в девет европейски държави:

Белгия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Великобритания.

Ключова област на интервенция в START2ACT, за да се ,повиши енергийната ефективност чрез промяна на поведението, е оборудването на офиса, най-бързо растящия енергиен потребител в бизнес света, консумиращ 15% от електричеството, ползвано в офисите, което се очаква да се увеличи до 30% до 2020 година, но не се използват съответно поради липса на разбиране как да се ползват в практиката и поради недостатъчна ангажираност на хората за промяна на поведението в ежедневието. В допълнение, START2ACT цели да стимулира устойчиви поръчки на офис оборудване, свързано с дейността на компанията, включително избора и обзавеждането на помещенията (ОВК, осветление и др.) и стоки и услуги. Чрез това START2ACT се надява да допринесе за създаването на устойчива енергийна култура в стартиращите фирми и МСП.

START2ACT цели да освободи потенциала за енергийни спестявания на европейските стартиращи фирми и млади МСП чрез действия за промяна на поведението. Чрез комплекс от иновативни мерки за обучение и изграждане на капацитет, START2ACT ще предизвика действия за изпълнение на енергоефективни мерки от младите предприемачи и възникващите им предприятия, както и от собствениците и персонала на млади МСП в офисите им.

СТАРТИРАЩИ И МЛАДИ МСП

Целевите групи за дейността на  START2ACT са предприемачи на стартиращи компании, както и собственици, мениджъри и служители на младите МСП (с обозначение, до 5 години дейност) в девет европейски страни: Белгия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Великобритания.

Сегментът на стартиращи компании се счита, че ще се превърне в гръбнака на бъдещи МСП и големи фирми в Европа. Като се има предвид структурата на МСП в ЕС, START2ACT разглежда микро и малките предприятия, които наемат на работа до 49 души. Тази целева група заема значителен дял от всички МСП (98%), което представлява 75% от заетите лица в сектора на МСП. Предоставяне на тези две целеви групи на адаптирани дейности за активна промяна на поведението им върху консумацията на енергия в ежедневието и на работното място също ще доведе до разпростиращ се ефект, като се трансферират определени модели на поведение в и домовете.

Ако участвате в стартираща компания  или младо МСП, и сте заинтересувани да станете част от нашата дейност, то тогава присъединете се към START2ACT тук и ние ще се свържем с вас скоро.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Всички организации и институции, които могат да допринесат за и / или да се възползват от дейностите на START2ACT, но не принадлежат към целевите групи.

  • Организации, работещи в подкрепа на стартиращи компании и млади МСП като инкубатори и акселератори, съвместно работещи,  фасилитатори на стартиращи фирми, представителни организации и асоциации, търговски и промишлени камари и т.н.
  • Производителите на енергийно ефективни уреди или приложения и съответните асоциации, заинтересовани от увеличаване на пазарния дял и усвояването на такива продукти.
  • Доставчици на електроенергия и други услуги.

Ако участвате в заинтересована организация, сред описаните по-горе, препоръчваме да се присъедините към START2ACT тук и ние скоро ще се свържем с вас, за да потърсим възможности за сътрудничество.

Любопитни ли сте да научите повече за нашите партньори и дейността ни?

Съвет на деня
Обмислете инсталирането на вентилатор на тавана вместо климатик.

Беше ли полезен?